K132

جدیدترین محصول قول خودرو سازی کشور رونمایی شد.

جدیدترین محصول قول خودرو سازی کشور رونمایی شد.

جدیدترین محصول قول خودرو سازی کشور رونمایی شد. ایران خودرو که مدتی است بر روی پروژه ای موسوم K132 فعالیت می کند نهایتا خروجی آن را در جلسه هیت دولت برای دولتمردان از جمله ریاست جمهوری رونمایی کرد.همانطور که در تصاویر مشخص است این خودرو یک سدان در رده C …

مشاهده بیشتر »