صفحه اصلی / حافظ ابن اسحاق

حافظ ابن اسحاق

⛓️ تعبیر خواب زنجیر از نظر معبران معروف

⛓️ تعبیر خواب زنجیر از نظر معبران معروف

تعبیر خواب زنجیر⛓️ زمانی که اسم زنجیر به گوش ما می خورد، یک زنجیر آهنی برای کارهای سنگین، زنجیری برای بستن دست و پا و زنجیری که به عنوان زینت در گردن می اندازیم، در ذهن ما تداعی می شود. در این تعبیر خواب بیشتر زنجیری که برای بستن دست …

مشاهده بیشتر »