صفحه اصلی / جراحت

جراحت

🤕 تعبیر خواب زخم و جراحت از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

🤕 تعبیر خواب زخم و جراحت از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب زخم و جراحت🤕 معبران طبق اینکه زخم و جراحت شما همراه با خون بوده است یا خیر، تعبیر متفاوتی ارائه داده اند. اولین تعبیر برای این رویا خسارت، ضرر و زیان مالی است. بدن انسان ها همیشه در معرض خطر است. حتی کوچک ترین ضربه می تواند باعث …

مشاهده بیشتر »