صفحه اصلی / تاریخ و تمدن

تاریخ و تمدن

گاه شماری جلالی، دقیق ترین تقویم جهان

گاه شماری جلالی، دقیق ترین تقویم جهان

تقویم جلالی، دقیق ترین تقویم جهان انسان‌های نخستین از پدیده های طبیعی قبل مشاهده مستقیم، که به فواصل زمانی مرتب و منظم تکرار می شدند، در تعیین واحدهای مختلف زمان استفاده می کردند. از میان این پدیده ها، حرکت چرخشی زمین، حرکت ماه به دور زمین و حرکت ظاهری سالانه …

مشاهده بیشتر »

زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران

زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران

“خانه‌هایی که دیوار‌هایش سه ذرع یا پنج ذرع ارتفاع دارد و تمام منفذ این خانه‌ها منحصر به یک در است که آن‌هم توسط دربان محفوظ است.در زیر یک زنجیر اسارت و یک فشار غیرقابل محکومیت، [زنان ایرانی] اغلب سر و دست‌شکسته، بعضی با رنگ زرد پریده، برخی گرسنه و برهنه، …

مشاهده بیشتر »

جواهرات سلطنتی ایران کجاست؟

جواهرات سلطنتی ایران کجاست؟

موزه جواهرات یکی از موزه‌های پرطرفدار ایران است که هر روز صد‌ها علاقه‌مند و بازدیدکننده را به خود جلب می‌کند و هیچ وقت فکر نکرده‌اید دارایی آن، پشتوانه پولی کشورمان است و حتی نامش می‌تواند پشتوانه خوبی برای ریال کشورمان باشد. موزه جواهرات ملی از سال ۱۳۳۴ محل نگهداری با …

مشاهده بیشتر »