صفحه اصلی / دانلود سریال Aynen Aynen / دانلود سریال دقیقا دقیقا | Aynen Aynen با زیرنویس فارسی چسبیده – مدیا۹۸

دانلود سریال دقیقا دقیقا | Aynen Aynen با زیرنویس فارسی چسبیده – مدیا۹۸

دانلود رایگان سریال دقیقا – دقیقا [Aynen Aynen] + زیرنویس فارسی

ستارگان : Uraz Kaygılaroğlu , Nilperi Şahinkaya , Kerem Bürsin , Lale Başar , Ceren Çağatay

خلاصه داستان سریال دقیقا دقیقا : محصول جدید کمپانی بلوتی وی یک مینی سریال کوتاه در ژانر کمدی و درام است که به روابط طنز زندگی میپردازد و بازیگرانی همچون کرم بورسین در آن ایفای نقش کرده اند.

 

دانلود فصـــــــــــــــل اول

********

قسمت ۱ فصل ۱ دقیقا دقیقا زیرنویس ۴۸۰

DOWNLOAD

قسمت ۱ فصل ۱ دقیقا دقیقا زیرنویس ۷۲۰

DOWNLOAD

قسمت ۱ فصل ۱ دقیقا دقیقا زیرنویس ۱۰۸۰

DOWNLOAD

********

قسمت ۲ فصل ۱ دقیقا دقیقا زیرنویس ۴۸۰

DOWNLOAD

قسمت ۲ فصل ۱ دقیقا دقیقا زیرنویس ۷۲۰

DOWNLOAD

قسمت ۲ فصل ۱ دقیقا دقیقا زیرنویس ۱۰۸۰

DOWNLOAD

********

قسمت ۳ فصل ۱ دقیقا دقیقا زیرنویس ۴۸۰

DOWNLOAD

قسمت ۳ فصل ۱ دقیقا دقیقا زیرنویس ۷۲۰

DOWNLOAD

قسمت ۳ فصل ۱ دقیقا دقیقا زیرنویس ۱۰۸۰

DOWNLOAD

********

قسمت ۴ فصل ۱ دقیقا دقیقا زیرنویس ۴۸۰

DOWNLOAD

قسمت ۴ فصل ۱ دقیقا دقیقا زیرنویس ۷۲۰

DOWNLOAD

قسمت ۴ فصل ۱ دقیقا دقیقا زیرنویس ۱۰۸۰

DOWNLOAD

********

قسمت ۵ فصل ۱ دقیقا دقیقا زیرنویس ۴۸۰

DOWNLOAD

قسمت ۵ فصل ۱ دقیقا دقیقا زیرنویس ۷۲۰

DOWNLOAD

قسمت ۵ فصل ۱ دقیقا دقیقا زیرنویس ۱۰۸۰

DOWNLOAD

********

قسمت ۶ فصل ۱ دقیقا دقیقا زیرنویس ۴۸۰

DOWNLOAD

قسمت ۶ فصل ۱ دقیقا دقیقا زیرنویس ۷۲۰

DOWNLOAD

قسمت ۶ فصل ۱ دقیقا دقیقا زیرنویس ۱۰۸۰

DOWNLOAD

********

قسمت ۷ فصل ۱ دقیقا دقیقا زیرنویس ۴۸۰

DOWNLOAD

قسمت ۷ فصل ۱ دقیقا دقیقا زیرنویس ۷۲۰

DOWNLOAD

قسمت ۷ فصل ۱ دقیقا دقیقا زیرنویس ۱۰۸۰

DOWNLOAD

********

دانلود فـــــــــــــــصل دوم

********

قسمت ۱ فصل ۲ دقیقا دقیقا زیرنویس ۴۸۰

DOWNLOAD

قسمت ۱ فصل ۲ دقیقا دقیقا زیرنویس ۷۲۰

DOWNLOAD

قسمت ۱ فصل ۲ دقیقا دقیقا زیرنویس ۱۰۸۰

DOWNLOAD

********

قسمت ۲ فصل ۲ دقیقا دقیقا زیرنویس ۴۸۰

DOWNLOAD

قسمت ۲ فصل ۲ دقیقا دقیقا زیرنویس ۷۲۰

DOWNLOAD

قسمت ۲ فصل ۲ دقیقا دقیقا زیرنویس ۱۰۸۰

DOWNLOAD

********

قسمت ۳ فصل ۲ دقیقا دقیقا زیرنویس ۴۸۰

DOWNLOAD

قسمت ۳ فصل ۲ دقیقا دقیقا زیرنویس ۷۲۰

DOWNLOAD

قسمت ۳ فصل ۲ دقیقا دقیقا زیرنویس ۱۰۸۰

DOWNLOAD

********

قسمت ۴ فصل ۲ دقیقا دقیقا زیرنویس ۴۸۰

DOWNLOAD

قسمت ۴ فصل ۲ دقیقا دقیقا زیرنویس ۷۲۰

DOWNLOAD

قسمت ۴ فصل ۲ دقیقا دقیقا زیرنویس ۱۰۸۰

DOWNLOAD

********

قسمت ۵ فصل ۲ دقیقا دقیقا زیرنویس ۴۸۰

DOWNLOAD

قسمت ۵ فصل ۲ دقیقا دقیقا زیرنویس ۷۲۰

DOWNLOAD

قسمت ۵ فصل ۲ دقیقا دقیقا زیرنویس ۱۰۸۰

DOWNLOAD

********

قسمت ۶ فصل ۲ دقیقا دقیقا زیرنویس ۴۸۰

DOWNLOAD

قسمت ۶ فصل ۲ دقیقا دقیقا زیرنویس ۷۲۰

DOWNLOAD

قسمت ۶ فصل ۲ دقیقا دقیقا زیرنویس ۱۰۸۰

DOWNLOAD

********

قسمت ۷ فصل ۲ دقیقا دقیقا زیرنویس ۴۸۰

DOWNLOAD

قسمت ۷ فصل ۲ دقیقا دقیقا زیرنویس ۷۲۰

DOWNLOAD

قسمت ۷ فصل ۲ دقیقا دقیقا زیرنویس ۱۰۸۰

DOWNLOAD

********

قسمت ۸ فصل ۲ دقیقا دقیقا زیرنویس ۴۸۰

DOWNLOAD

قسمت ۸ فصل ۲ دقیقا دقیقا زیرنویس ۷۲۰

DOWNLOAD

قسمت ۸ فصل ۲ دقیقا دقیقا زیرنویس ۱۰۸۰

DOWNLOAD

********

دانلود فـــــــــــــصل سوم

********

قسمت ۱ فصل ۳ دقیقا دقیقا زیرنویس ۴۸۰

DOWNLOAD

قسمت ۱ فصل ۳ دقیقا دقیقا زیرنویس ۷۲۰

DOWNLOAD

قسمت ۱ فصل ۳ دقیقا دقیقا زیرنویس ۱۰۸۰

DOWNLOAD

********

قسمت ۲ فصل ۳ دقیقا دقیقا زیرنویس ۴۸۰

DOWNLOAD

قسمت ۲ فصل ۳ دقیقا دقیقا زیرنویس ۷۲۰

DOWNLOAD

قسمت ۲ فصل ۳ دقیقا دقیقا زیرنویس ۱۰۸۰

DOWNLOAD

********

قسمت ۳ فصل ۳ دقیقا دقیقا زیرنویس ۴۸۰

DOWNLOAD

قسمت ۳ فصل ۳ دقیقا دقیقا زیرنویس ۷۲۰

DOWNLOAD

قسمت ۳ فصل ۳ دقیقا دقیقا زیرنویس ۱۰۸۰

DOWNLOAD

********

قسمت ۴ فصل ۳ دقیقا دقیقا زیرنویس ۴۸۰

DOWNLOAD

قسمت ۴ فصل ۳ دقیقا دقیقا زیرنویس ۷۲۰

DOWNLOAD

قسمت ۴ فصل ۳ دقیقا دقیقا زیرنویس ۱۰۸۰

DOWNLOAD

********

قسمت ۵ فصل ۳ دقیقا دقیقا زیرنویس ۴۸۰

DOWNLOAD

قسمت ۵ فصل ۳ دقیقا دقیقا زیرنویس ۷۲۰

DOWNLOAD

قسمت ۵ فصل ۳ دقیقا دقیقا زیرنویس ۱۰۸۰

DOWNLOAD

********

قسمت ۶ فصل ۳ دقیقا دقیقا زیرنویس ۴۸۰

DOWNLOAD

قسمت ۶ فصل ۳ دقیقا دقیقا زیرنویس ۷۲۰

DOWNLOAD

قسمت ۶ فصل ۳ دقیقا دقیقا زیرنویس ۱۰۸۰

DOWNLOAD

********

قسمت ۷ فصل ۳ دقیقا دقیقا زیرنویس ۴۸۰

DOWNLOAD

قسمت ۷ فصل ۳ دقیقا دقیقا زیرنویس ۷۲۰

DOWNLOAD

قسمت ۷ فصل ۳ دقیقا دقیقا زیرنویس ۱۰۸۰

DOWNLOAD

********

دانلود فـــــــــــصل چهارم

********

قسمت ۱ فصل ۴ دقیقا دقیقا زیرنویس ۴۸۰

DOWNLOAD

قسمت ۱ فصل ۴ دقیقا دقیقا زیرنویس ۷۲۰

DOWNLOAD

قسمت ۱ فصل ۴ دقیقا دقیقا زیرنویس ۱۰۸۰

DOWNLOAD

********

قسمت ۲ فصل ۴ دقیقا دقیقا زیرنویس ۴۸۰

DOWNLOAD

قسمت ۲ فصل ۴ دقیقا دقیقا زیرنویس ۷۲۰

DOWNLOAD

قسمت ۲ فصل ۴ دقیقا دقیقا زیرنویس ۱۰۸۰

DOWNLOAD

********

قسمت ۳ فصل ۴ دقیقا دقیقا زیرنویس ۴۸۰

DOWNLOAD

قسمت ۳ فصل ۴ دقیقا دقیقا زیرنویس ۷۲۰

DOWNLOAD

قسمت ۳ فصل ۴ دقیقا دقیقا زیرنویس ۱۰۸۰

DOWNLOAD

********

قسمت ۴ فصل ۴ دقیقا دقیقا زیرنویس ۴۸۰

DOWNLOAD

قسمت ۴ فصل ۴ دقیقا دقیقا زیرنویس ۷۲۰

DOWNLOAD

قسمت ۴ فصل ۴ دقیقا دقیقا زیرنویس ۱۰۸۰

DOWNLOAD

********

قسمت ۵ فصل ۴ دقیقا دقیقا زیرنویس ۴۸۰

DOWNLOAD

قسمت ۵ فصل ۴ دقیقا دقیقا زیرنویس ۷۲۰

DOWNLOAD

قسمت ۵ فصل ۴ دقیقا دقیقا زیرنویس ۱۰۸۰

DOWNLOAD

********

قسمت ۶ فصل ۴ دقیقا دقیقا زیرنویس ۴۸۰

DOWNLOAD

قسمت ۶ فصل ۴ دقیقا دقیقا زیرنویس ۷۲۰

DOWNLOAD

قسمت ۶ فصل ۴ دقیقا دقیقا زیرنویس ۱۰۸۰

DOWNLOAD

********

قسمت ۷ فصل ۴ دقیقا دقیقا زیرنویس ۴۸۰

DOWNLOAD

قسمت ۷ فصل ۴ دقیقا دقیقا زیرنویس ۷۲۰

DOWNLOAD

قسمت ۷ فصل ۴ دقیقا دقیقا زیرنویس ۱۰۸۰

DOWNLOAD

********

دانلود فــــــــــــصل پنجم

********

قسمت ۱ فصل ۵ دقیقا دقیقا زیرنویس ۴۸۰

DOWNLOAD

قسمت ۱ فصل ۵ دقیقا دقیقا زیرنویس ۷۲۰

DOWNLOAD

قسمت ۱ فصل ۵ دقیقا دقیقا زیرنویس ۱۰۸۰

DOWNLOAD

********

قسمت ۲ فصل ۵ دقیقا دقیقا زیرنویس ۴۸۰

DOWNLOAD

قسمت ۲ فصل ۵ دقیقا دقیقا زیرنویس ۷۲۰

DOWNLOAD

قسمت ۲ فصل ۵ دقیقا دقیقا زیرنویس ۱۰۸۰

DOWNLOAD

********

قسمت ۳ فصل ۵ دقیقا دقیقا زیرنویس ۴۸۰

DOWNLOAD

قسمت ۳ فصل ۵ دقیقا دقیقا زیرنویس ۷۲۰

DOWNLOAD

قسمت ۳ فصل ۵ دقیقا دقیقا زیرنویس ۱۰۸۰

DOWNLOAD

********

قسمت ۴ فصل ۵ دقیقا دقیقا زیرنویس ۴۸۰

DOWNLOAD

قسمت ۴ فصل ۵ دقیقا دقیقا زیرنویس ۷۲۰

DOWNLOAD

قسمت ۴ فصل ۵ دقیقا دقیقا زیرنویس ۱۰۸۰

DOWNLOAD

********

قسمت ۵ فصل ۵ دقیقا دقیقا زیرنویس ۴۸۰

DOWNLOAD

قسمت ۵ فصل ۵ دقیقا دقیقا زیرنویس ۷۲۰

DOWNLOAD

قسمت ۵ فصل ۵ دقیقا دقیقا زیرنویس ۱۰۸۰

DOWNLOAD

********

قسمت ۶ فصل ۵ دقیقا دقیقا زیرنویس ۴۸۰

DOWNLOAD

قسمت ۶ فصل ۵ دقیقا دقیقا زیرنویس ۷۲۰

DOWNLOAD

قسمت ۶ فصل ۵ دقیقا دقیقا زیرنویس ۱۰۸۰

DOWNLOAD

********

قسمت ۷ فصل ۵ دقیقا دقیقا زیرنویس ۴۸۰

DOWNLOAD

قسمت ۷ فصل ۵ دقیقا دقیقا زیرنویس ۷۲۰

DOWNLOAD

قسمت ۷ فصل ۵ دقیقا دقیقا زیرنویس ۱۰۸۰

DOWNLOAD

********

دانلود فــــــــــصل ششم

********

قسمت ۱ فصل ۶ دقیقا دقیقا زیرنویس ۴۸۰

DOWNLOAD

قسمت ۱ فصل ۶ دقیقا دقیقا زیرنویس ۷۲۰

DOWNLOAD

قسمت ۱ فصل ۶ دقیقا دقیقا زیرنویس ۱۰۸۰

DOWNLOAD

********

قسمت ۲ فصل ۶ دقیقا دقیقا زیرنویس ۴۸۰

DOWNLOAD

قسمت ۲ فصل ۶ دقیقا دقیقا زیرنویس ۷۲۰

DOWNLOAD

قسمت ۲ فصل ۶ دقیقا دقیقا زیرنویس ۱۰۸۰

DOWNLOAD

********

قسمت ۳ فصل ۶ دقیقا دقیقا زیرنویس ۴۸۰

DOWNLOAD

قسمت ۳ فصل ۶ دقیقا دقیقا زیرنویس ۷۲۰

DOWNLOAD

قسمت ۳ فصل ۶ دقیقا دقیقا زیرنویس ۱۰۸۰

DOWNLOAD

********


منبع

این مطالب را نیز ببینید!

دانلود سریال بازی سرنوشت ۲۰۲۱ Baht Oyunu تا قسمت ۱۵ زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود سریال بازی سرنوشت ۲۰۲۱ Baht Oyunu تا قسمت ۱۵ زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود سریال درام فوق العاده « بازی سرنوشت » محصول ترکیه « تا قسمت ۱۵ زیرنویس …

دیدگاهتان را بنویسید